• Instagram
  • Vimeo
photo visage.jpg

Helena Salgueiro é unha creadora escénica, performer, poeta e dramaturga.

O seu traballo tense amosado en teatros, museos, festivais e espazos non convencionais, nacionais e internacionais.

Fórmase en teatro físico en Dinamarca, Polonia e Francia, dramaturxia e danza en Edimburgo e teoría e crítica literaria na Universidade de Santiago de Compostela.

Helena traballa arredor da hibridación de xéneros, especialmente da literatura coas artes performativas e do movemento.

Helena Salgueiro is a theatre maker, performance artist, poet and playwright.

Her work has been showcased in theatres, museums, festivals and non-conventional venues nationally and internationally.

She studied physical theatre in Denmark, Poland and France, dance and playwriting in Edinburgh and theory and literary criticism in the University of Santiago de Compostela.

Helena's work focuses on the hybridisation of genres, specially of literature with the living arts.

CV