top of page

FILMOGRAFÍA

*Apertura do traballo de investigación "Performar a partitura", Teatro Pradillo, 2024
*Laboratorio de Artes Performativas, Centro Xove da Almáciga (Concello de Santiago de Compostela), 2023
*Observatorio do corpo, CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), 2022
*Observatorio do corpo, Festival Uscenica (Universidade de Santiago de Compostela), 2021
*Metapheró, NORMAL (Universidade da Coruña), 2020
bottom of page